Željezničko projektno društvo d.d.

Željezničko projektno društvo d.d. (ŽPD d.d.) je vodeća tvrtka u Hrvatskoj specijalizirana u projektiranju i nadzoru u domeni željezničke infrastrukture.

Tvrtka je osnovana 01. rujna 1960. godine kao dio ŽTP - Željezničkog transportnog poduzeća Zagreb pod nazivom "Projektno poduzeće".

Tvrtka je počela poslovati sa 24 djelatnika (18 inženjera i tehničara), tada je opseg poslovanja obuhvaćao projektiranje novih i rekonstrukciju postojećih pruga, arhitekture, konstrukcije i geodezije.

Djelatnost se zbog potreba modernizacije željeznica u Hrvatskoj proširila, u 1966.g na projektiranje jake struje, 1973. g. na projektiranje željezničke signalizacije i telekomunikacija i 1975. g. na projektiranje prometno-tehnoloških procesa u željezničkom i cestovnom prometu.

Danas tvrtka i dalje pokriva sva područja projektiranja željezničke infrastrukture:

GRAĐEVINSKI ODJEL

 1. Građevina
  • niskogradnja - projekti željezničkih pruga, čvorišta, putničkih, teretnih, kontejnerskih i ranžirnih kolodvora, remonti pruga svih kategorija, projekti cesta, manipulativnih i parkirališnih površina
  • konstrukcije - projekti svih pratećih pružnih objekata, sanacije i novi projekti željezničkih i cestovnih mostova, klasifikacija postojećih objekata, obnova i ojačanje postojećih konstrukcija, ojačanja i sanacija klizišta, konstrukcije nadstrešnica, pothodnika, nadhodnika, zgrada, itd.
 2. Geodezija - projekti i nadzor izvođenja, snimanje postojećih stanja i izrada podloga kolosijeka, cesta, objekata, uređaja, vodova, podzemnih objekata, elaborati iskolčenja, poslovi imovinsko/pravne geodezija - parcelacijski elaborati, i dr.
 3. Prometna tehnologija - projekti prometne tehnologije u željezničkom i cestovnom prometu, organizacija, proračuni, prognoze i tehnologija prometa, prometno - tehnološke analize, prometno - tehnoloških studije i analize, i dr.
 4. Arhitektura i urbanizam - projekti novih i postojećih zaštićenih objekata u željezničkim kolodvorima i stajalištima, kolodvorske zgrade, zgrade željezničko industrijskih postrojenja, arhitektonsko urbanistička rješenja kolodvora i stajališta, uključujući perone, nadstrešnice, pothodnike, nadhodnike, pristupne površine i trgove, sve obuhvaćeno urbanom opremom, interijerima i hortikulturom i dr.
 5. Istraživanje i razvoj - izrada studija, idejnih rješenja i projekata.

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

 1. Elektroenergetski infrastrukturni podsustav - Projekti stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče, kontaktne mreže, napojni dalekovodi, EVP, PS i daljinsko upravljanje, trafostanice, elektroagregatska postrojenja, vanjska rasvjete i dr.
 2. Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav - projekti uređaja za osiguranje službenih mjesta, prometa u međukolodvorskom području, željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza, središnjeg upravljanja prometom, upravljanja manevarskim radom, prijenos podataka i djelovanje na vlak (AS i ETCS), automatizaciju kolodvora, zaštitu i dr. Projekti telekomunikacijski uređaja za prijenos sustava i medija, ŽAT mreža, pružna telefonija, radijski uređaji (RDU, GSM-R, UHF i VHF), sustavi za ozvučenje i interfoni, sustavi za vizualno informiranje putnika, poslovni informacijski sustav, sustavi za video nadzor, zaštitu od požara, dojavu odrona, praćenje jačine vjetra i dr.

Tijekom godina tvrtka je izrađivala analize, studije, procijene, razvijala projekte, pružala usluge konzultiranja i drugih sličnih tehničkih usluga u Hrvatskoj i inozemstvu.

Djelatnici

Tvrtka danas zapošljava 46 djelatnika, od čega su 29 djelatnika članovi komora - Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatska komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, dok su 14 djelatnika mladi inženjeri i tehničari.