Željezničko projektno društvo d.d.
Uprava Društva ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUSTVO d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg
kralja Tomislava 11/II, na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, te u
skladu sa čl. 39. i 40. Statuta Društva saziva


REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO, koja će se održati
u srijedu 29. lipnja 2022. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Trg
kralja Tomislava 11/II

Skupstina_dionicara_2022.pdf